CONDICIONS D'US

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), TONI FRANCESC SL informa que és titular del lloc web WWW.VENENOENLAPIEL.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, TONI FRANCESC SL informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és TONI FRANCESC SL, amb CIF B59967638 i domicili social a C HOLANDA 18 NAU 50 08918, BADALONA (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, al tom 21737, full 26246 2 inscripció 1 1992. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@venenoenlapiel.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de TONI FRANCESC SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de TONI FRANCESC SL, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de TONI FRANCESC SL proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per TONI FRANCESC SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per TONI FRANCESC SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

TONI FRANCESC SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

TONI FRANCESC SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, TONI FRANCESC SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

TONI FRANCESC SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de TONI FRANCESC SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús d'aquests requerirà la lectura i l'acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per TONI FRANCESC SL.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), TONI FRANCESC SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals demanades per l'empresa, mitjançant els formularis situats a les pàgines , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TONI FRANCESC SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, TONI FRANCESC SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C/ HOLANDA 18 NAU 50 08918, BADALONA (BARCELONA).

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a TONI FRANCESC SL, aquesta entendrà que les vostres dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a TONI FRANCESC SL qualsevol variació i que TONI FRANCESC SL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TONI FRANCESC SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de TONI FRANCESC SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de TONI FRANCESC SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de TONI FRANCESC SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de TONI FRANCESC SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

TONI FRANCESC SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. TONI FRANCESC SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Les cookies són petits fitxers de text que les pàgines web poden utilitzar per fer més eficient l'experiència de l'usuari. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament dels nostres serveis, a més d'analitzar la navegació que es realitzi per posteriorment realitzar millores tècniques (per exemple a les pàgines visitades) i oferir una millor experiència de compra. Més informació a la nostra Política de Cookies.