En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), TONI FRANCESC SL informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, TONI FRANCESC SL informa de les dades següents:

 

REPRESENTANT LEGAL

TONI FRANCESC SL

NIF B59967638

 

DOMINI

https://venenoenlapiel.com/

 

ADREÇA POSTAL

C HOLANDA 18 NAU 50,08917 BADALONA(BARCELONA)

 

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA

joan@tonifrancesc.com

 

TELÈFONS

616939306

 

 

NÚM. REGISTRE/DADES ADDICIONALS

Usuari i règim de responsabilitats La navegació, l'accés i l'ús pel lloc web de TONI FRANCESC SL confereix la condició d'usuari. El lloc web de TONI FRANCESC SL proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per TONI FRANCESC SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web. L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per TONI FRANCESC SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat TONI FRANCESC SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.

S'entendrà que TONI FRANCESC SL té el coneixement efectiu a què fa referència el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que se n'impossibiliti l'accés, o s'hagués declarat l'existència de les dades lesió, i TONI FRANCESC SL conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de

continguts que TONI FRANCESC SL apliqui en virtut d'acords voluntaris i altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir. TONI FRANCESC SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, TONI FRANCESC SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Modificacions TONI FRANCESC SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació.

Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors. Indicació de preus En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l'impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l'IVA no s'incorpori al preu, s'indicarà de manera expressa i es permetrà a l'usuari visualitzar el preu final complet. Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria, incloent-hi, si escau, l'import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l'oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial TONI FRANCESC SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de TONI FRANCESC SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut de la disposició a la Llei de Propietat Intelectual, que expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posició a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fines comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de TONI FRANCESC SL. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intelectual i Industrial titularitat de TONI FRANCESC SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimirlos, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sea, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estuviera instal·lat a les pàgines de TONI FRANCESC SL.

El CERTIFICADO SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre TONI FRANCESC SL i l'usuari. TONI FRANCESC SL disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICADO SSL per realitzar connexions segures. En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablerts, codificant i descodificant totes les dades enviades fins a la connexió mar cerrada. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció Si l'usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic joan@tonifrancesc.com. Asimismo, TONI FRANCESC SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. TONI FRANCESC SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indebida del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia de les parts podràn algun dels seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. TONI FRANCESC SL té el seu domicili a BARCELONA, España. Els contractes celebrats per via electrònica en els que intervenen com a part d'un consumidor, es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis. Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l'enllaç següent: https://ec.europa. eu/consumers/odr/

Product added to wishlist
Product added to compare.